Overslaan en naar de inhoud gaan

Restauratie tegeltableau

Het 16e eeuwse tegeltableau 'De bekering van Saulus' getuigt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Op meesterlijke wijze illustreert het hoe de Italiaanse techniek van het keramiek schilderen, het heldere coloriet en de Italiaanse en Franse maniëristische vormentaal werden geassimileerd in de lokale traditie.

'De bekering van Saulus'

Het tegeltableau voor restauratie

Het 16e eeuwse tegeltableau 'De bekering van Saulus' is van een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Het laat zien hoe de Italiaanse techniek van het keramiekschilderen, het heldere kleurenpalet en de Italiaanse en Franse maniëristische stijl zich vermengen met de lokale traditie.

Restauraties uit het verleden deden sterk afbreuk aan de kwaliteit en aan de veiligheid van het kunstwerk. Een integrale en duurzame behandeling door specialisten was dringend nodig. Dat gebeurde in de periode 2016-2017 met de steun van het Fonds Baillet Latour (Koning Boudewijnstichting). De behandeling integreerde opnieuw de 19e eeuwse replicategels die zestig jaar eerder werden vervangen door polyester replica’s. Nieuwe replicategels werden gemaakt volgens de techniek van 'photoceramics'. Het project werd hierdoor een voorbeeld voor toekomstige behandelingen van gelijkaardige tegeltableaus.

Na de restauratie zijn de tegels beter en veiliger gemonteerd, de vergeelde replicategels zijn vervangen en de sporen van oude restauraties zijn weggewerkt. Het publiek kan nu opnieuw genieten van de uitzonderlijk afbeeldingen op de tegels.

Bekijk in volgend filmpje hoe de restauratie werd aangepakt.

Begeleidingscommissie

De uitgebreide, duurzame en reversibele behandeling was mogelijk dankzij de financiële steun van het Fonds Baillet Latour. Het ganse proces werd van nabij opgevolgd door een begeleidingscommissie, samengesteld uit experts op het gebied van historisch en kunsthistorisch onderzoek, chemisch onderzoek, archeologie, restauratie en conservatie. De begeleidingscommissie waakte over de structurele, technische en esthetische aanpak.

Meer tegels in de MAS | collectie Vleeshuis

Naast het Saulustableau bezit het MAS meer dan 3.000 tegels, plaquettes, tegeltableaus en samengestelde tegelpanelen. De verzameling Antwerpse majolicategels en de tegels die geïntegreerd zijn in de stijlkamers van het Vleeshuis werden grondig onderzocht door Frans Caignie. Hij publiceerde er verschillende studies over.  De integrale studierapporten kan je hieronder downloaden

Zie ook

beschilderde tegels die een tafereel uitbeelden

Saulustableau

Het tegeltableau uit 1547 is een zeldzame getuige van de vroege majolicaproductie in Antwerpen, een typisch renaissancefenomeen. Het Saulustableau is een stukje onmisbaar cultureel erfgoed voor Vlaanderen.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief