Overslaan en naar de inhoud gaan
© Victoriano Moreno

Toegankelijkheidsverklaring

MAS | Museum aan de Stroom streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op www.mas.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24 november 2020

De toegankelijkheid van www.mas.be werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 24 november 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333. We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen hebben geen (correcte) alternatieve tekst.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg
  Bezoekers met een visuele beperking en mensen die een screenreader gebruiken zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2021

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Werkpunt 1

Sommige video's op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen. We bieden ook podcasts aan, maar die hebben geen uitgeschreven transcript.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg
  Bezoekers met een auditieve of visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

Sommige velden op de pagina's zijn niet (correct) gelabeld.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg
  Gebruikers van een screenreader hebben moeite met het vinden van velden.
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • Gevolg
  Bezoekers met een visuele beperking die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2021

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

Hyperlinks op onze website zijn niet goed bruikbaar voor mensen die kleurenblind zijn.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.3 Contrast (minimum)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg
  Bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het eerste kwartaal van 2021

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Werkpunt 1

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

  Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

 • Plan van aanpak

  Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

Sommige links zijn niet herkenbaar voor toetsenbord- en screenreadergebruikers omdat ze niet gelabeld zijn. Links in de kalender kunnen enkel geactiveerd worden met de muis.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.7 Focus zichtbaar

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg
  Informatie is niet of moeilijk leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Werkpunt 1

Sommige pagina's op onze website worden mogelijk niet voorgelezen in de juiste taal

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.1 Taal van de pagina

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg
  Bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2021.Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoerHelp gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Werkpunt 1

Sommige templates bevatten dubbel geneste elementen die ervoor zorgen dat de pagina's mogelijk niet correct geparset worden.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.1 Parsen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg
  Bezoekers met een visuele beperking die een screenreader gebruiken zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op mas@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief