Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaartuigen collectie

Studie naar de culture waardenstelling

De culture waardenstelling van de vaartuigencollectie is een feit. Een jaar lang werd gewerkt aan een overzicht van de uitgebreide en diverse verzameling vaartuigen, met bijzondere aandacht voor de cultuurhistorische waarden van de stukken. Het eindrapport vormt een opstap voor de ontwikkeling van een solide toekomstvisie op de collectie.

Pilootproject

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet om de collectie vaartuigen van de Scheldekaai over te brengen naar nieuwe bewaarplaatsen. Gelijktijdig liep een studie naar de cultuurhistorische waarden van deze collectie. MAS-medewerker Waander Devillé kon de verzameling doorlichten, in overleg met experts en belanghebbenden. Het MAS kreeg voor dit waarderingsonderzoek een projectsubsidie van de minister van cultuur, net als negen gelijksoortige pilootprojecten in het Vlaamse erfgoedveld. 

Waarderingsrapport

Het rapport geeft een objectieve beoordeling van de culturele waarden van een vaartuig aan de hand van verschillende criteria zoals economische, maatschappelijke relevantie, uniciteit en dergelijke meer. Voor het eerst ligt er een overzicht op tafel van de vaartuigen die zich in de uitgebreide en diverse collectie bevinden. De omschreven culturele waarden vormen een basis om een toekomstvisie voor deze vaartuigen uit te werken. Het rapport biedt niet alleen een gemeenschappelijke taal om dit gesprek aan te gaan, het maakt meteen duidelijk wat de sterktes en zwaktes zijn en waar onbenut potentieel ligt.

De gedetailleerde onderzoeksfiches worden binnenkort online beschikbaar.

Een gelijkaardige waarderingsoefening in het MAS is die over de collectie van filosoof Jaap Kruithof. (Klik hier). Andere waarderingstrajecten in Vlaanderen vind je terug op de webstek van FARO.

Zie ook

Unieke vaartuigencollectie

Het MAS beheert de grootste verzameling historische vaartuigen van het land. Vroeger vonden die onderdak naast het Steen, maar na een spectaculaire verhuisoperatie vonden ze een stek op de droogdokkensite.

Collectie Kruithof

Op zoek naar de waarde van de collectie

Samen met partners onderzocht het MAS de collectie van 10.000 dingen die de Belgische filosoof Jaap Kruithof (1929-2009) verzamelde. Het zijn dingen die anderen meestal niet bijhouden, maar het onderzoek toont aan dat ze een groot filosofisch potentieel heeft.

Meld je aan voor de nieuwsbrief