Overslaan en naar de inhoud gaan

#9: "Dit doet denken aan weggegooide scherven, archeologie"

6 december 2018

Dat is één van de uitspraken uit de gesprekken die we momenteel doen over de mogelijke waardes en bestemmingen van de Collectie Kruithof. Naast het samenbrengen van de documentatie over de collectie en van de geschriften van Jaap Kruithof over musea, bewaren en waarderen, organiseren we een gespreksronde.

De gesprekspartners zijn enerzijds mensen die Jaap Kruithof goed gekend hebben als familielid, vriend of collega en anderzijds mensen uit de wereld van musea, kunst en filosofie die we aanspraken vanwege hun ervaring en inzicht.  Het doel is dan ook dubbel: Een aantal gesprekken vergroten de kennis over de collectie en de verzamelaar. Alle gesprekken dragen bij tot de waardering van de collectie. 

Open vragen 

We vertrekken bij het spreken over de waardes van de collectie niet van volledig vaststaande criteria. Zo hopen we vele denkpistes aan te boren. De gesprekken leveren dus niet alleen argumenten op over de Collectie Kruithof, maar ook een taal om de waardes en het potentieel te benoemen.  

Toch zijn het geen volledig ongestructureerde gesprekken. We hanteren een half-gestructureerde themalijst. Naast open vragen (zoals: Wat is jouw indruk van deze collectie? Hoe zou jij de waarde omschrijven? Wat is de eigenheid van deze collectie tegenover andere collecties?) werd doorgevraagd naar vier criteria: 
ensemblewaarde (waarde van het geheel ten aanzien van de delen), 
historische waarde en potentieel (wat documenteert deze collectie), 
artistieke waarde en potentieel (wat is de visuele en vormelijke kwaliteit van de collectie) en, 
sociale waarde en potentieel  (voor welke mensen en groepen vandaag heeft de collectie betekenis)

Voor de keuze van deze ‘startcriteria’ bouwden we voort op recente handleidingen voor het waarderen van collecties, vooral De museale weegschaal, Significance 2.0 en Reviewing significance 3.0. Daarnaast hielden we natuurlijk rekening met de eigenschappen van de Collectie Kruithof. Zo is ensemble-waarde een logisch gespreksonderwerp voor deze verzameling, omdat ze groot is en omdat ze als ensemble bestond in 'Museum Primrose'.

De gespreksronde blijft een open exploratie. De gesprekken bouwen op elkaar voort. Nieuwe onderwerpen hebben intussen de themalijst aangevuld. De gespreksverslagen worden kwalitatief geanalyseerd. 

Het uiteindelijke waarderingskader zal dus niet helemaal samenvallen met de startcriteria.

Meld je aan voor de nieuwsbrief