Overslaan en naar de inhoud gaan
Museumvereniging Nederland

#17: LAMO wat?

28 maart 2019

Op 25 februari 2019 maakten we bekend dat we de helft van de Collectie Jaap Kruithof behouden als filosofische collectie in het MAS en de andere dozen aanbieden als grondstof voor de toekomst. Nu loopt de LAMO maand: de maand waarin wij de grondstof-dozen laten inkijken door andere Vlaamse erfgoedinstellingen. De Nederlandse LAMO werkwijze is minder bekend in Vlaanderen dan we dachten.

LAMO is de Nederlandse Leidraad Afstoting Museale Objecten. We baseren ons voor het LAMO experiment in het MAS op de LAMO van 2016. De Nederlandse LAMO procedure heeft als doel de bescherming van erfgoed van nationaal belang, door het ondersteunen van collectiemobiliteit en door het inbouwen van voorzichtigheid bij herbestemming.

LAMO blijft een experiment voor de Kruithofcollectie, want er zijn belangrijke verschilpunten met Nederland. Nederlandse musea plaatsen de objecten die ze herbestemmen in een afstotingsdatabase, die beheerd wordt door de Museumvereniging. Alle musea die lid zijn van het Museumregister hebben inzage in de afstotingsdatabase en verwachten zich aan herbestemmingsvoorstellen.  In Vlaanderen is er geen officiële afstotingsdatabase en dus ook geen routine bij musea.  Daarom kregen we de afgelopen maand meermaals de vraag wat wij bedoelen met ‘LAMO’. 

 De LAMO was ook onderwerp van debat op de Gewikt en gewogen studiedag van FARO en de Vlaamse Overheid op 26 maart 2019.  Daar bleek dat musea in Vlaanderen wel informeel voorstellen tot herbestemming doen aan andere musea, vooral dan voor nog niet geregistreerde objecten. Rond herbestemming zijn er echter geen procedures in Vlaanderen en dus worden ad hoc werkwijzen gekozen, van herbestemming naar andere musea tot verkoop of vernietiging. 

Voor de Kruithofcollectie kwamen intussen enkele voorstellen voor overname van objecten binnen. We geven Vlaamse erfgoedinstellingen nog tot 5 april de tijd om een voorstel te doen. Daarna nemen we een beslissing over de voorstellen. De foto's en beschrijvingen van de 80 te herbestemmen dozen van de Kruithofcollectie staan hier

Meld je aan voor de nieuwsbrief