Overslaan en naar de inhoud gaan

Meesterwerken in het MAS

17.05.2011 - 30.12.2012

De tijdelijke tentoonstelling toonde aan hoe Antwerpen in de zestiende en zeventiende eeuw een wereldcentrum van beeldcultuur was.

Tot op vandaag is de visuele en meer bepaald beeldende kunst uit de Scheldestad internationaal toonaangevend.

Oorspronkelijk probeerden kunstenaars het goddelijke of het bovenmenselijke te verbeelden door gebruik te maken van kostbare materialen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij iconen of op gouden munten, die de afbeeldingen van koningen en keizers bevatten.

Een eerste omwenteling kwam er met het werk van de Vlaamse primitieven. Ze wilden het goddelijke uitdrukken door het alledaagse in details weer te geven. God was overal, ook in kleine dingen.

De zestiende eeuw

Door het economische succes en de welvaart in Antwerpen, doken in de zestiende eeuw nieuwe opdrachtgevers op. Rijke burgers wilden met kunst uitpakken in hun woning. Er ontstond een nieuw concept van het beeld: kunstwerken naar ieders smaak, met nieuwe onderwerpen, kant en klaar te koop in de winkel.

Bovendien werd het beeld in die periode gedemocratiseerd. Naast schilderijen kon men nu ook de goedkopere prenten aanschaffen. Het afzetgebied van de beelden uit Antwerpen werd door de prentkunst veel groter: de prenten verspreidden zich per schip over de nieuwe wereld. Steden als Antwerpen legden in die tijd de grondslag voor de internationale massamedia zoals we ze nu kennen.

Vandaag

Vandaag worden we overspoeld met sensationele beelden. Op het moment dat de massamedia hyperactief geworden zijn, nemen onze eigen kunstenaars weer afstand van die beeldenvloed. Hedendaagse kunstenaars besteden net als hun voorgangers grote aandacht aan het alledaagse. Ze zoeken naar betekenis in het ogenschijnlijk toevallige. Stille beelden vormen een alternatief voor de schallende consumptiemaatschappij. Ze maken ons opnieuw bewust van de essentie van het beeld.

Samenwerking

De grote openingstentoonstelling van het MAS was een samenwerking met:

  • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
  • Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) 
  • Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet.

De tijdelijke tentoonstelling brak ook uit naar de MAS-boulevard. Daar werden tot eind 2012 twee kunstwerken uit het M HKA tentoongesteld.

De expogids, met sommige tentoonstellingsteksten en afbeeldingen van de objecten in de tentoonstelling, waren verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans in de MASshop en in het MAS zelf (prijs: €2,5).

Meld je aan voor de nieuwsbrief