Overslaan en naar de inhoud gaan

Retabel van Averbode

Het MAS is een topstuk rijker. Het 16de eeuwse ‘Retabel van Averbode’ - één van de sleutelwerken op de 7e verdieping - pronkt op de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Op die lijst staan zeldzame en onmisbare cultuurgoederen, die een bijzondere bescherming genieten.

Het Retabel van Averbode werd op 4 december 1514 betaald aan Jacob van Cothem uit de Kammenstraat in Antwerpen. Het is niet duidelijk of van Cothem een handelaar was of een retabelmaker. Broeder-portier Nicolaas Huybs financierde de aankoop met de opbrengst van zijn activiteiten als imker. In de kerk van de abdij van Averbode kreeg het retabel een plaats op het altaar van de HH. Belijders. In 1873 kocht het Museum voor Oudheden, dat toen in het Steen was gevestigd, het aan. 

In januari 2015 werd het Retabel van Averbode opgenomen op de Topstukkenlijst.

Meld je aan voor de nieuwsbrief