Overslaan en naar de inhoud gaan

De Bekering van Saulus

Het tegeltableau 'De bekering van Saulus' behoort tot de belangrijkste topstukken van de MAS I collectie Vleeshuis, de verzameling toegepaste kunsten en geschiedenis van de stad Antwerpen. Het tableau wordt internationaal erkend als de meest geraffineerde getuigenis van de Antwerpse zestiende-eeuwse keramiek.

In de 16e eeuw vestigden Italiaanse keramisten zich in Antwerpen, waardoor de stad zich ontpopte tot de bakermat van de majolicaproductie in het gebied ten Noorden van de Alpen. ‘De Bekering van Saulus’ wordt in 1547 in het gerenommeerde atelier Den Salm gemaakt. Het werk is van een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Het laat zien hoe de Italiaanse techniek van het keramiekschilderen, het heldere kleurenpalet en de Italiaanse en Franse maniëristische stijl zich vermengen met de lokale traditie.

Het tableau stelt het sleutelmoment voor in het leven van de heilige Paulus. Voor zijn bekering tot het Christendom is hij gekend als de Romeinse Saulus van Tarsus, die vroege volgelingen van Jezus ongenadig vervolgt. Op weg van Jeruzalem naar Damascus krijgt hij plots een visioen waarin hij wordt verblind door het felle bliksemlicht waarin de verrezen Christus verschijnt. De ingrijpende gebeurtenis zorgt voor de ommekeer waardoor hij zich ontpopt tot een van de belangrijkste apostels van Jezus.

'De bekering van Saulus' wordt beschouwd als typevoorbeeld voor de Antwerpse majolicaproductie en wordt gebruikt als toetssteen voor identificatie. De herkomst van beschilderde tegels uit nationale en internationale musea en erfgoedinstellingen konden aan de hand van dit topstuk worden bepaald.

In 2016-2017 onderging het tableau een grondige restauratie met de steun van het Fonds Baillet Latour (Koning Boudewijnstichting).

Zie ook:

Restauratie tegeltableau

Na restauratie zijn de tegels van 'De bekering van Saulus' beter en veiliger gemonteerd, de vergeelde replicategels vervangen en sporen van oude restauraties zijn weggewerkt. Het project is een voorbeeld voor toekomstige behandelingen van gelijkaardige tegeltableaus.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief